Sjørring Håndværker- & Borgerforening

 

Medlemskab af Sjørring Håndværker- og Borgerforening

 

 

Tre vigtige grunde til at være medlem af Sjørring Håndværker- og Borgerforening:

 

1) Når stort set alle husstande i Sjørring er medlemmer, kan foreningen udtale sig med stor vægt over for bl.a. Thisted kommune, så vort lokalområde tilgodeses i kampen om de knappe kommunale investeringer.

 

2) Medlemskontingenterne skal sammen med frivillig arbejdskraft finansiere den overvejende del af foreningens aktiviteter.

 

3) En stærk Håndværker- og Borgerforening kan medvirke til at sikre byens fortsatte udvikling.

 

Eksempler på foreningens seneste resultater og inititaiver:

 

Renovering af Skolestræde, Ebbesvej og Jacobsvej afsluttet i 2009.

 

Renovering af den store P-plads ved Næstrupvej i 2009.

 

Byggemodning af 17 parcelhusgrunde ved Frejasvej. Udbudt til salg 1. dec. 2009. Foreløbig er 2 grunde solgt.

 

Sjørring Fælled er vedligeholdt og udbygget med bl.a. ny stiforbindelse til nordøstsiden af Fælledsøen, hvor der også er etableret bord og bænke.

 

Halvårlig udgivelse af den lokale aktivitetskalender ”De´ ska´ vi te´”.

 

Afgivet udtalelse til Bane-Danmark for bevarelse af jernbaneovergangen mellem Brogårdsvej og Vorupørvej (over for Super Spar).

 

Støttet udarbejdelse af lokalplan for parcelhusområde i bunden af Voldgade (det gamle gartneri).

 

Eksempler på afholdte arrangementer:

 

Skt. Hans fest på Fælleden med bl.a. musikalsk underholdning, servering, børneaktiviteter og båltale.

 

Advents- og julearrangement med bl.a. lotteri, gløgg, æbleskiver, fakkeltog, juletræ på torvet og julekoncert.

 

Hold-byen-ren kampagne.

 

Medarrangør af fællessangaftener med lokale sang- og musiksolister.

 

Medvirket ved skiftende kunstudstillinger i Idræts- og Kulturcentret.

 

Medarrangør af den store ”Kunstmesse 2009” i Sjørring Idræts- og Kulturcenter (28 kunstnere og ca. 1000 gæster).

 

Eksempler på fremtidige opgaver:


Renovering af Sjørring Voldes Røde Port ved frivillig lokal arbejdskraft.

 

Arbejde for en gennemgribende gade- og trafiksanering i Sjørring by med etablering af P-båse, cykelsti, torve, beplantning, hastighedsdæmpning mv.

 

Arbejde for at Sjørring kobles på Thisted bys fjernvarmenet.

 

Ideindsamling til fortsat udvikling af lokalområdet i samarbejde med byens forretninger, erhvervsvirksomheder og alle interesserede borgere.

 

Videreudvikling af www.sjørring.net .

 

Medarrangør af ”Sjørring Kunst- og vinmesse” 31. okt. 2010.

 

Fortsat vedligeholdelse og udbygning af Sjørring Fælled.

 

Arbejde for etablering af benzintankstation i byen.

 

Forestå diverse arrangementer og aktiviteter som nævnt ovenfor.

 

 

Alt det og meget mere får du for et årligt husstandsmedlemskontingent på kun 150 kr., enlige 100 kr.

 

Kontingentet indbetales på vedlagte girokort inden 1. juli 2010 eller direkte i Sparekassen Limfjorden, Sjørring afd.,

konto 9116-158-04-80019.

 

 

Foreningen siger mange tak for hjælp og gaver i det forløbne år!

 

Med venlig hilsen

Sjørring Håndværker- og Borgerforening

 

 

Birthe Skinnerup, Odinsvej 34, 29821562, næstformand

Dorthe Jensen, Odinsvej22, 97971707, sekretær

Dagmar Ebbesen, Næstrupvej 1, tlf. 97971193, kasserer

Per Lukassen, Odinsvej 23, tlf. 97971343, fælled-kontaktmand

Arne Clausen, Vindstyrken 5, tlf. 97971251, formand

 

Skt. Hansaften på Fælleden 2010

Kl. 19.30: Underholdning, kaffe, øl, vand  mm. Gratis snobrød til børnene.

Kl. 20.30: Båltale ved Paw Hansen (forstander Sjørringvold Efterskole).

Kl. 20.45: Bålet tændes.

Alle er velkommen

 

Tilbage